Language – Animals

Animals:

English Phonetically Shawnee
Dog Wee-see Wiisi
Cat Poh-see-thah Poosiitha
Horse M’say-way M’seewe
Turtle Kah-kee-leh Ka’kile
Fish Nah-meh-thah Namee’tha
Wolf M’way-wah M’wewa
Chicken Pay-lay-wah Peleewa
Cow M’thoh-thwa M’thoothwa
Rabbit P’tuck-ah-nay-thee Petakine’thi
Squirrel Hah-nee-kwah Hanikwa
Raccoon Hah-thay-pah-tee Hahthapeti
Pig Koh-skoh Koosko
Turkey Hah-chay-pay-lay-wah Haceepeleewa
Goose Wah-pah-chee-kee-thah Wapacikitha
Deer P’sick-thee P’sikthi